לקנייה בחנות בלבד

נקודות מכירה

ירושלים

רחוב דובר שלום 1 ("צרכנית הלבשה בעלזא" לשעבר)
הוקדם לאור הביקוש הגדול

בתאריכים ז' אלול - י"ג תשרי

ימים א' - ה' שעות 8:00 - 12:00 אחה"צ

אשדוד

אולם "בית דוד" רחוב חנינא בן דוסא 3

בתאריכים ט"ו - ט"ז אלול

 3:00 - 8:30 אחה"צ

בני ברק

אולם "סאטמאר" רחוב קדושת יו"ט 5

בתאריכים כ"ב - כ"ג אלול

 3:00 - 8:30 אחה"צ

 Ⓒ 2020 PERROQUET SHOES  |  
החזרות  |   תקנון 
מסחר אלקטרוני על ידי :NEXTBRACKET.IO